top of page

PROJEKT

17 slutförda samt 3 pågående projekt inom nyproduktion, totalrenovering, utveckling  samt omvandling av bostäder. I egen regi samt i samarbete med väl valda partners med rätt kompetens för varje enskilt projekt. Vid projektledning drivs hela processen från markinköp till överlämnande vid tillträde. Alltid med känsla för detaljer samt flödande och flexibel projektledning.

JONAS KULLENBERG

+ 46 707 828 290

bottom of page